Навчальні плани і довідники   На Моніторинг відвідування   На Рейтинг НПП   Вхід для студентів29.03.2019 10:00. Оновлено базу даних:
- видалено списки студентів, які закінчили навчання.
Подальша підтримка списків студентів, дисциплін, викладачів в актуальному стані
покладена на деканати інститутів відповідно до наказу від 13.04.2016р. № 60